ENDRINGER AV FLYTIDER

Ved endringer i flyrutene kan det forekomme endrede avgangstider for Flybussen. Vi legger ut endringer eller tillegg til rutetabellen her.